Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  A- A+
  Kurumumuz

                  

         Kurumumuz Kayseri Bünyan Kampüsü dahilinde mevcut bulunan beş Ceza İnfaz Kurumundan biri olup T Tipi Projesine göre inşa edilmiş ve Temmuz 2017' de faaliyete başlamıştır. T Tipi Ceza İnfaz Kurumlarının özellikleri şöyledir.

      T Tipi Ceza İnfaz Kurumları büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine geçmek ya da kapasite yetersizliğine çözüm bulmak amacıyla inşa edilen uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Bu kurumlarda, tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ihtiyaçlarının karşılanabileceği sportif ve kültürel faaliyetlerin yerine getirilebileceği yeterli fiziki alanlar bulunmaktadır.

       Ceza İnfaz Kurumunda, günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alındığı, personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerinin kontrol altında tutulduğu ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir ana kontrol merkezi bulunmaktadır.

       Kurumda şahışların giriş çıkışlarının kontrolü için göz biyometrisi, duyarlı kapı ile el dedektörleri, eşyaların kontrolü için ise X-Ray Cihazı kullanılmaktadır. X-Ray Cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşyanın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta, şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir.

      Bu ceza infaz kurumlarında; Kurum Müdürü, İkinci Müdürler, İdare Memuru, Sayman, Doktor, Diş Hekimi, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Öğretmen, Katip, Sağlık Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Teknisyen, İnfaz ve Koruma Memuru ve Hizmletli kadroları bulunmaktadır.

  Adres

  Yakutiye Mahallesi 38600 Bünyan/Kayseri

  Telefon

  Tel: 0 (352) 712 13 21-712 08 91

  Faks: 0 (352) 712 05 59

  E-Posta